Chvojka klášterská

Chvojka klášterská, jinak zvaný jalovec chvojka, lidově také „retáta, břínka, chvojka rajská, chvojka rýnská, chvojka klášterní“, patří do čeledi cypřišovitých. Jejím domovem jsou vyšší pohoří v Evropě i Asii. U nás roste divoce jen vzácně a to většinou na kamenitých pustých stráních. Pěstuje se spíše v našich sadech a zahradách, ale jen málokdy vykvete.
Chvojka má v zemi poměrně rozložité kořeny, ze kterých vyrůstá krátký rozvětvený kmínek. Větve jsou prutovité, délky až jednoho metru se zelenými lístky podobajícími se šupinám, které se kryjí tak, jako tašky ne střeše. Starší výhonky mají už dosti pichlavé jehličí. Chvojka klášterská kvete v dubnu a květnu. Květy jsou dvoudommé, prašníkové tvoří drobné nahnědlé jehnědy, pestíkové jsou umístěny v páru za čtyřmi silnými šupinami. Po oplození vznikne kulovitý, černě zbarvený, na povrchu modře ojíněný plod. Uvnitř bývají nejčastěji čtyři semena. Celá rostlina nepříjemně zapáchá a je prudce jedovatá.
Nejdůležitější součástí chvojky je éterický olej, kterého se využívá hlavně v lékařství. Získává se z nemladších konců větviček, na nichž jsou květy. Jinak slouží spíše jako okrasný keř v zahradách a sadech.

Tagy: jalovec chvojka, chvojka klášterní, chvojka rýnská, chvojka rajská, břínka, retáta