Čemeřice černá

Nejznámější z rozvětveného rodu čemeřic je čemeřice zelená a čemeřice černá. Tato vytrvalá rostlina lidově také nazývána „čemerka, černé koření, koření sv.Ducha, kýchavka“ patří do čeledi pryskyřníkovitých. Čemeřice černá je středoevropská rostlina, má ráda vyšší polohy a vlhké horské lesy, čemeřice zelená roste i v jižní Evropě. Obě se pro svůj vzhled pěstují také jako okrasné rostliny.
Čemeřice černá má pod zemí rozvětvený oddenek, ze kterého vyrůstají nad zemí listy a květní stvoly. Listy mají dlouhý řapík, jsou kožnaté, rozdělené na 7 – 9 prstnatých úkrojků. Květní stvol, který nese 2 – 3 malé listeny a jediný květ dosahuje do výšky až 25 cm. Květy jsou bílé, zevně načervenalé. Plodem jsou kožnaté měchýřky.
Oddenky obou čemeřic ostře páchnou, asi jako žluklý tuk a jsou v nich obsažené dva prudce jedovaté glykosidy – helleborin a helleborein.
Oddenek swe používá v hospodářství k přípravě prostředku na hubení vší a jiných cizopasníků u skotu a koní.

Tagy: čemerka, helleborein, helleborin, čemeřice zelená, kýchavka, koření sv.ducha, černé koření