Pěstování rulíku zlomocného

Rulíku se daří dobře v každé půdě. Musí být ale dobře propracovaná do hloubky a pohnojená chlévskou mrvou nebo vápenatými a dusíkatými hnojivy.
Pěstuje se ze semen nebo odnoží. Semena můžeme získat ze zralých bobulí, které se rozmačkají a proplavují vodou, než se oddělí dužina. Sejí se do pařeniště v březnu a dubnu. Vzešlé rostlinky se přesadí na stanoviště v červnu až červenci. Odnože se rozsazují na podzim nebo na jaře.
Kořeny rulíku se sklízí v září a říjnu. Sběr se dobře očistí, omyje a silnější kořeny se po délce rozříznou. Suší se velmi opatrně. Kořeny se sbírají ze tříletých až čtyřletých rostlin, ale nesmí být dřevnaté.
Listy rulíku zlomocného se sbírají v době květu, od června do srpna. Rozloží se do tenké vrstvy a suší přirozeným teplem. Protože je rostlina prudce jedovatá, je nejlepší provádět sběr a každou manipulaci s rulíkem v rukavicích.

Tagy: sběr rulíku zlomocného