Pěstování a sběr lnu setého

U nás se len pěstuje již od pradávna. Vyžaduje dobrou, sypkou půdu a mírné, vlhké podnebí. Půda určená pro pěstování lnu se na podzim musí dobře pohnojit chlévskou mrvou, jarní hnojení lnu škodí. Seje se brzy z jara a uválcuje. Jakmile rostliny vzejdou, je třeba dobře plít.
Hustší sadba dává jemnější vlákna, řidší a lepší semeno.
Len sklízíme, když začne žloutnout listí. Poseče se a nechá v panácích proschnot. Na plachtě se potom opatrně vymlátí. Len pro vlákno se sklízí hned po odkvětu bez možnosti získání lněného semene.

Tagy: linum usitatissimum, sklizeň lnu